Friday, October 16, 2009

Patinig at Katinig

May 5 patinig sa Alpabetong Filipino.  Ang mga ito ay A, E, I, O, U.  Ito ang katumbas ng vowels sa wikang Ingles.

Ang mga natirang titik ay tinatawag namang katinig.  Ito ang katumbas ng consonants sa wikang Ingles.

No comments:

Post a Comment